Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für P4P MOOCs

  • Seitentitel: P4P MOOCs
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 10. Februar 2021, 10:39 UTC
  • Datum des Abrufs:
    30. Mai 2023, 01:55 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=P4P_MOOCs&oldid=44856
  • Versionskennung: 44856