Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Everyone will be Art

  • Seitentitel: Everyone will be Art
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 15. Februar 2022, 11:53 UTC
  • Datum des Abrufs:
    22. März 2023, 22:22 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Everyone_will_be_Art&oldid=49599
  • Versionskennung: 49599