Καλώς ορίσατε στο DigI-VET MOOC! (στην ελληνική γλώσσα)

DigI-VET – Υιοθέτηση της Ψηφιοποίησης και της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση


DigI-VET Projekt Logo
DigI-VET Projekt Logo

Σε αυτό το sMOOC σας ενημερώνουμε σχετικά με το έργο ψηφιοποίησης DigI-VET και τα αποτελεσματά του, καθώς και για την ψηφιοποίηση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Το έργο μας περιλαμβάνει μια προσέγγιση προγράμματος σπουδών, εκπαιδευτικές ενότητες καθώς και πηγές μάθησης/διδακτικό υλικό, παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτικών και το βιβλίο DigI-VET. Αυτό το sMOOC σχετικά με το έργο και την ψηφιοποίηση αποτελεί επίσης μέρος του DigI-VET. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το sMOOC χωρίς καμία χρέωση/κόστος -είναι δωρεάν. Αποτελεί έναν ανοιχτό εκπαιδευτικό πόρο (OER).

Αυτό το MOOC έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί ως μέρος του έργου DigI-VET. Ο όνομα “DigI-VET” είναι ένα ακρωνύμιο του "Fostering Digitization and Industry 4.0 in Vocational Education and Training", δηλαδή “Υιοθέτηση της Ψηφιοποίησης και της Industry 4.0 στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση”. Το DigI-VET είναι ένα διεθνές έργο στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης “ERASMUS +” της ΕΕ.


UPB Chair Logo
IngeniousKnowledge Logo
AOA Logo
Emphasys Logo
ARVET Logo
ERASMUS+ Logo
ERASMUS+ Logo Info

Πληροφορίες σχετικά με το DigI-VET sMOOC

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις κύριες ομάδες-στόχους του έργου, τους στόχους του MOOC, τα αποτελέσματα, την ιδέα και την δομή του DigI-VET sMOOC.


Κύριες ομάδες-στόχοι

Οι κύριες ομάδες-στόχοι αυτού του sMOOC είναι:

 • Εκπαιδευτικοί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΚΚ)
 • Εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και προγραμματιστές ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες
 • Εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης όσον αφορά στην διοίκηση της εκπαίδευσης
 • Οργανισμοί και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Χρήστες του DigI-VET


Στόχοι των DigI-VET sMOOCs

Οι στόχοι και οι σκοποί αυτού του sMOOC είναι ...

 • Να δώσει στους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης μια εικόνα σχετικά με τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης.
 • Να παρέχει μια επισκόπηση του προφίλ ικανοτήτων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση.
 • Να παρουσιάσει τις ενότητες της προσέγγισης προγράμματος σπουδών του DigI-VET.
 • Να προσφέρει παραδείγματα ψηφιοποίησης.
 • Να παρουσιάσει εκπαιδευτικές και διδακτικές συμβουλές.
 • Να ενεργοποιήσει συζητήσεις σχετικά με τις ιδέες και τα θέματα του project.
 • Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης στην επαγγελματική ΕΕΚ.
 • Να παρουσιάσει το έργο DigI-VET.

Αποτέλεσμα

Οι χρήστες/μαθητές σε αυτό το sMOOC

 • Λαμβάνουν γνώσεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης στα πλαίσια της ΕΕΚ.
 • Επιλύουν εργασίες με σκοπό να αποκτήσουν εις βάθος γνώσεις στον τομέα της ψηφιοποίησης.
 • Εστιάζουν στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση.
 • Επανεξετάζουν την μορφή της εκπαίδευσης σε σχέση με την ψηφιοποίηση και την Industry 4.0.
 • Λαμβάνουν γνώσεις σχετικά με το ERASMUS + έργο DigI-VET.


Δομή του DigI-VET-sMOOC

Αυτό το sMOOC διευκολύνει την εύρεση πληροφοριών σχετικά με την ψηφιοποίηση και την industry 4.0, και συνεπώς βοηθά τον χρήστη/μαθητή να αποκτήσει μια βάση για την κατάλληλη χρήση. Βοηθά στην δημιουργία καινοτόμου επαγγελματικής κατάρτισης και στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης. Εσείς, οι εκπαιδευτικοί επαγγελματικής κατάρτισης, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές, θα πρέπει να πάρετε μια ιδέα για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και την Industry 4.0 και το πόσο χρήσιμες είναι οι πτυχές τους. Γι’ αυτούς του λόγους αποφασίσαμε να παρέχουμε πληροφορίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παρακάτω: > την ιδέα του DigI-VET > πληροφορίες για την διαφορά μεταξύ των όρων “digitization” και “digitalization” > πληροφορίες σχετικά με πιθανά προφίλ ικανοτήτων > παρουσίαση της σπουδαιότητας των ακολουθιών πριν και μετά την επεξεργασία > το σύνδεσμο για τον ιστότοπο του έργου DigI-VET

Ας ξεκινήσουμε!


Εισαγωγή

Όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση, εστιάζουμε σε ένα τρέχον θέμα το οποίο υπόκειται σε ευρεία συζήτηση. Στην προέλευση της, η γερμανική ερμηνεία του όρου “digitalization” αντικατοπρίζει μάλλον αυτό που συζητείται ως “digitization” στην αγγλική γλώσσα, καθώς με τον όρο “digitization” συχνά αναφερόμαστε σε μετασχηματισμό των αναλογικών πληροφοριών, των δεδομένων και των τιμών σε ψηφιακή μορφή. Κατά καιρούς λαμβάνουμε υπόψιν την διαχείριση, επεξεργασία και την αποθήκευση αυτών των ψηφιακών μορφών και συζητάμε σχετικά με τα απαραίτητα συστήματα πληροφορικής ή τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό στα σχολεία ή τα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Ο όρος “digitization” έχει πολλές ακόμα συμβολές και επιπτώσεις, καθώς οδηγεί σε αλλαγές που σχετίζονται με τις διαδικασίες, οι οποίες σήμερα συχνά θεματοποιούνται με τον τίτλο Industry 4.0. Εδώ, η ΕΕΚ δεν αφορά μόνο στην ανάγκη για τεχνικές αναφορές αλλά πιο σημαντικά και μακροπρόθεσμα αφορά στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της διδακτικής και της εκπαίδευσης.


Το έργο DigI-VET

Το έργο Erasmus + DigI-VET - “Fostering Digitization and Industry 4.0 in Vocational Education and Training-Υιοθέτηση της Ψηφιοποίησης και της Industry 4.0 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση” εστιάζει σε νέους και καινοτόμους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας στην εποχή της ψηφιοποίησης και της Industry 4.0. To consortium των εταίρων στοχεύει στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να ληφθούν η ψηφιοποίηση και η Industry 4.0 υπόψιν πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και να προωθηθούν ενεργά. Επομένως, το consortium του έργου DigI-VET υιοθετεί και επικεντρώνεται στα ακόλουθα δεκαπέντε κύρια αποτελέσματα:

(1) το πρόγραμμα σπουδών DigI-VET

(2) οι μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι του DigI-VET

(3) το διαδικτυακό DigI-VET Observatory με πληροφορίες και βίντεο σχετικά με βέλτιστες πρακτικές

(4) το βιβλίο DigI-VET σχετικά με την Ψηφιοποίηση και την Industry 4.0 στην ευρωπαϊκή ΕΕΚ

(5) το DigI-VET sMOOC

(6) την ερευνητική έκθεση DigI-VET

(7) το υλικό διάδοσης DigI-VET (αφίσες, φυλλάδια, μπροσούρες, κάρτες, στυλό)

(8) τον ιστότοπο DigI-VET Website με Blog

(9) την DigI-VET Checklist για εκπαιδευτικούς και καθηγητές ΕΕΚ

(10) τα DigI-VET βίντεος (τα οποία ενσωματώνονται στον ιστότοπο και στο διαδικτυακό observatory)

(11) την DigI-VET OER στρατηγική

(12) την ιδέα DigI-VET σχετικά με την ψηφιοποίηση στην ΕΕΚ

(13) τις δημοσιεύσεις, τα newsletter και τα άρθρα του DigI-VET

(14) την ιδέα DigI-VET sMOOC

(15) την έκθεση αξιολόγησης DigI-VET

To βιβλίο DigI-VET προσφέρει στον ανάγνωση ένα ευρύ πλήθος γνώσεων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτων της ψηφιοποίησης στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα του έργου καθώς και το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό αποτελούν μέρος του και προσφέρουν οδηγίες και κατάλληλη βοήθεια όσον αφορά στον χειρισμό και στην εφαρμογή τους στην μάθηση και την διδασκαλία. Οι αναγνώστες έρχονται σε επαφή με τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στον τρέχοντα αλλά και τον μελλοντικό εργασιακό κόσμο και μπορούν να προβλέψουν την μορφή ενός προφίλ ψηφιακών ικανοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση (Προφίλ Ψηφιακών Ικανοτήτων για την ΕΕΚ). Προκειμένου να μεταφέρει άμεσα τις εντυπώσεις σχετικά με την Ψηφιοποίηση και την Industry 4.0, το έργο παρέχει μια “Διαδικτυακή πλατφόρμα/Διαδικτυακό Observatory στο οποίο παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και “Showcases” παρέχοντας πληροφορίες για εταιρείες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επί του παρόντος τα παραπάνω και παρουσιάζοντας πώς αντιμετωπίζουν την ψηφιοποίηση και τις μελλοντικές τους προσδοκίες. Αυτή η πλατφόρμα προσφέρει επίσης διδακτικό και μαθησιακό υλικό, καθώς και παραδείγματα με κείμενα, ήχους, βίντεο και φωτογραφίες. Με αυτόν τον τρόπο, διάφορα case studies σχετικά με την Industry 4.0 μπορούν να ενσωματωθούν πιο εύκολα στο περιβάλλον της τάξης.

Οι τρέχουσες προσεγγίσεις σχετικά με την Industry 4.0 επικεντρώνονται κυρίως σε μιας μορφής συμβίωση μεταξύ της παραγωγής και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, με σκοπό να βελτιωθούν οι βιομηχανικές διεργασίες και να συλλεχθούν επαρκή δεδομένα.

Υπό αυτήν την έννοια, η ψηφιοποίηση αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προσεγγίσεων. Παρόλ’ αυτά, αυτό δεν επιφέρει μόνο αλλαγές στην βιομηχανία και στην παραγωγή, αλλά συνεπάγεται και ευκαιρίες και προκλήσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ψηφιοποίηση και η Industry 4.0 συχνά θεωρούνται ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μια τέτοια προσέγγιση εστιάζει στην ψηφιοποίηση των προϊόντων υπό την έννοια της ψηφιοποίησης από άκρο-σε-άκρο. Το παραπάνω περιλαμβάνει την επέκταση και τον επανασχεδιασμό ήδη υπαρχόντων προϊόντων, αλλά και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τις νέες δυνατότητες που χρειάζονται. Για τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική κατάρτιση, αποτελεί μεγάλη πρόκληση η εύρεση και συγκέντρωση πληροφοριών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο υπό την έννοια του εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και τους περιβάλλοντος διαβίωσης, αλλά και ο εντοπισμός κατάλληλων τρόπων για να μεταδοθούν αυτές οι νέες γνώσεις και πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους.

Επομένως, το έργο DigI-VET εστιάζει επίσης στον σχεδιασμό μιας “μελέτης αποδοχής” στις χώρες των εταίρων προκειμένου να αποκτηθεί μια ευρωπαϊκή προοπτική αποδοχής, εμπειριών, ευκαιριών και προκλήσεων όσο αφορά στους τομείς της ψηφιοποίησης και της Industry 4.0. Οι ομάδες στόχοι είναι “δάσκαλοι, μαθητές και εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης”.

Η έρευνα εξετάζει το πώς αυτές οι ομάδες-στόχοι της επαγγελματικής κατάρτισης βλέπουν την ψηφιοποίηση και την Industry 4.0 και πώς τις ενσωματώνουν στην μάθηση. Εξετάζει επίσης τις προκλήσεις σχετικά με την Industry 4.0 στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στα περιβάλλοντα αυτής. Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η ανάπτυξη της “ψηφιακής οικονομίας” επηρεάζει την μάθηση και την διδασκαλία. Στα πλαίσια επιπρόσθετων βιβλιογραφικών ερευνών, οι εταίροι συλλέγουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την “κινητή μάθηση” (mobile learning) στις χώρες τους και εγενικότερα στην ΕΕ. Το έργο DigI-VET έχει σχεδιαστεί με παρόμοια λογική με ένα προηγούμενο συνεργατικό έργο στο πλαίσιο Leonardo II και περιλαμβάνει μόνο δύο πνευματικά αποτελέσματα (intellectual outputs) τα οποία εστιάζουν στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα σχετικά με το θέμα και στον σχεδιασμό του βιβλίου DigI-VET. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που αφορά στην αντιστοίχιση των προσεγγίσεων και των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στις τρεις συναντήσεις των εταίρων. Τα αποτελέσματα των ερευενών θα παρουσιαστούν στο βιβλίο και μαζί με τις βέλτιστες πρακτικές και το DigI-VET sMOOC στα multiplier events.

Το DigI-VET προσφέρει μια οπτική στον νέο εργασιακό κόσμο και την πληροφορική σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ΕΕΚ και το πρόγραμμα σπουδών βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν αυτές τις νέες προκλήσεις στην καθημερινή τους διδασκαλία. Όλες οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το έργο DigI-VET είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://digivet.eduproject.eu/

Πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση και την Industry 4.0

Σε μεταβατικές περιόδους πολλές πτυχές και διαδικασίες αλλάζουν τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στην οικονομία. Αυτό ακριβώς περιγράφουν με τα ακόλουθα λόγια οι Mar Negreiro και Tambiama Madiega από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliamentary Research Service – EPRS): Η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει τον κόσμο που γνωρίζουμε με πρωτοφανή ταχύτητα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται και ανταλάσσουν πληροφορίες, καθώς και το πώς αλληλεπιδρούν με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι Ευρωπαϊοι πολίτες χρειάζονται ένα κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής και κατάλληλες δεξιότητες και υποδομές προκειμένου να αποτυπώσουν την τεράστια αξία που δημιουργεί η ψηφιακή οικονομία και να καταφέρουν να επιτύχουν στον ψηφιακό αυτό μετασχηματισμό” (Negreiro / Madiega 2019, p.1).

Στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι “βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεσοπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν την παγκοσμιοποίηση, την κλιματική αλλαγή, δημογραφικά ζητήματα καθώς και την ψηφοποίηση” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2018). Επί του παρόντος υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στις εταιρείες και στον τομέα της πληροφορικής. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αντίστοιχες μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία αλλά ούτε και στον εκπαιδευτικό τομέα. “Η ψηφιοποίηση δεν είναι πλέον θέμα που αφορά μόνο την βιομηχανία αλλά και τα σχολεία και την ανώτερη εκπαίδευση και συνδέεται ισχυρά με την καθημερινή ζωή” (c.f. Beutner 2019, p. 7)

Το ακόλουθο μέρος παρουσιάζει τις προκλήσεις και τα εμπόδια που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και την Industry 4.0 από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες:

“Ευκαιρίες της Industry 4.0 σε Επιχειρήσεις”

“Εθνικός και διεθνής εκπαιδευτικός τομέας”


Ευκαιρίες στον Οικονομικό Τομέα

Η Industry 4.0 παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις σε εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Αυτό το κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στον καθορισμό των ευκαιριών της Industry 4.0 στο επιχειρησιακό τομέα οι οποίες προκύπτουν στους οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, οργανωτικούς και περιβαλλοντικούς τομείς:

“Οικονομικές προκλήσεις και ευκαιρίες”

Καθώς υπάρχουν εταιρείες πρόθυμες να μετατρέψουν τις παραδοσιακές διαδικασίες λειτουργίας σε ψηφιοποιημένες, εκείνες που δεν επιθυμούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές που φέρνει η Industry 4.0, μένουν πίσω. Οι αλλαγές οφείλουν να γίνουν ως προς την ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις και κεφάλαια (Teachutzpah 2020). Η ανάγκη για τέτοιες επενδύσεις εξαλείφει τις ευκαιρίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο να μετατατρέψουν τις τρέχουσες διαδικασίες των συστημάτων τους, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες τους να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και να διατηρήσουν την θέση τους στην παγκόσμια “ψηφιακή αρένα”. Μια έρευνα του Human Sciences Research Council (HSRC) "Meta-Research" (2018) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 63% των επιχειρηματικών εμπειρογνωμόνων δήλωσε ότι το επιχειρηματικό τους μέλλον εξαρτάται από τον μετασχηματισμό που επιφέρει η Industry 4.0. Αυτό με τη σειρά του, θέτει στις επιχειρήσεις την ανάγκη θέσπισης προτύπων τα οποία θα επιτρέψουν την μετάβαση στην ψηφιοποίηση μέσω της εκμετάλλευσης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, όπως το απαιτεί η Industry 4.0. Επομένως, ένας παράγοντας κινδύνου για τις εταιρείες είναι η έλλειψη κεφαλαίου, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως διότι τέτοιες επιχειρήσεις δεν είναι ικανές να αξιολογήσουν το πώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τις αλυσίδες αξίας τους και επειδή τα εκσυγχρονισμένα συστήματα είναι ακριβά (European Parliament, 2015). Έτσι, οι κυβερνήσεις πρέπει να προωθήσουν μέτρα πολιτικής, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καλύτερη ενσωμάτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και μέτρα για την αύξηση της συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να οικοδομηθεί ένα δίκτυο αξίας όπου θα είναι δυνατή η παραγωγή προϊόντων με ευέλικτο τρόπο.


“Πολιτικές προκλήσεις και ευκαιρίες”

Μια σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Industry 4.0 είναι η ιδιοκτησία και η ασφάλεια δεδομένων. Στα πλαίσια της Industry 4.0, συλλέγονται και κοινοποιούνται μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Οι επιχειρήσεις απαιτείται να σέβονται το απόρρητο των δεδομένων και να αποφεύγουν την κοινοποίηση δεδομένων σε άλλες επιχειρήσεις. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η πνευματική ιδιοκτησία και το απόρρητο δεδομένων είναι μεταξύ των προκλήσεων που επισημάνθηκαν ως συνέπεια της διαχείρισης ενός τεράστιου όγκου δεδομένων. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να χρησιμοποιούν κατάλληλα συστήματα προκειμένου να μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένας σωστά, με χρήση μηχανικής μάθηση και τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να θεσπιστούν κυβερνητικοί και ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με το απόρρητο, την αποθήκευση δεδομένων και τα πνευματικά δικαιώματα (copyright), οι οποίοι θα διασφαλίζουν την προστασία δεδομένων και την επιτυχή ανάπτυξη της Industry 4.0 στις επιχειρήσεις (European Parliament 2015). Επιπλέον, η προηγμένη χρήση της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νομικών ζητημάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση υπαλλήλων. Αυτή η υπόθεση επηρεάζεται από την χρήση ενός αυτόματου ψηφιοποιημένου συστήματος το οποίο συνδέει διαφορετικά δίκτυα αξιών για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Industry 4.0 προσφέρει ευκαιρίες για την εξατομικευμένη δημιουργία προϊόντων ωστόσο τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) του σχεδιασμού ενός προϊόντος θα πρέπει να διασφαλιστούν. Από αυτήν την άποψη, το Γαλλικό Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης (French Council of Economic Analysis) έχει προτείνει την διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της τόνωσης της καινοτομίας διασφαλίζοντας την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και μέσω της ανταλλαγής γνώσεων.


“Κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες”

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θέτουν η ψηφιοποίηση και η Industry 4.0 στον κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα έχει να κάνει με ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την “Προστασία του Απορρήτου”. Μια μελέτη που παρουσιάστηκε στο 21ο Διεθνές Συνέδριο για την Προηγμένη Τεχνολογία Επικοινωνιών (21st International Conference on Advanced Communication Technology ICACT) το 2019 υπογράμμισε ότι οι συνιστώσες της Industry 4.0 περιλαμβάνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ρομποτική, την Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality - AR), το IoT, τα κυβερνο-φυσικά Συστήματα (Cyber-Physical System - CPS), το Cloud, τα Big Data και την Blockchain Τεχνολογία, όλα απ’ τα οποία επηρεάζουν ζητήματα σχετικά με το απόρρητο δεδομένων. Για παράδειγμα, η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και η Ρομποτική επιτρέπουν την επεξεργασία εικόνων σε πραγματικό χρόνο αποκαλύπτοντας ανθρώπινες ταυτότητες και οδηγώντας σε πιθανές διαρροές προσωπικών πληροφοριών. Επιπλέον, η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) κρύβει τον κίνδυνο κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων μέσω της χρήσης cookies ή beacons που χρησιμοποιούνται για την συλλογή πληροφοριών. Επίσης, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (CPS) μπορούν να αναπτύξουν πληροφορίες που παραβιάζουν το απόρρητο καθώς παρεμβάλλονται στις φυσικές ιδιότητες ενός συστήματος και πιθανόν μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο (cyber-attacks). Η Industry 4.0 εγείρει ηθικές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο μέσα από πολιτικές μέτρων, κανονισμών και ευαισθητοποίησης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αποτελούν εμπόδιο στις πολλές ευκαιρίες που προσφέρει η τελευταία και στην εξέλιξη της. Είναι εμφανές ότι η Industry 4.0 συνδέεται με ιδιαίτερες ηθικές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο μέσα από γενικότερες πολιτικές μέτρων και κανονισμών αλλά και μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι ηθικές αυτές προκλήσεις θα αποτελούν εμπόδιο στις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζει.


“Οργανωτικές Προκλήσεις”

Σε σχέση με τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας, οι εταιρείες δύναται να εκτίθενται σε κακόβουλες επιθέσεις, κάτι το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις εκτός από αμέτρητες απώλειες, όπως διαφθορά δεδομένων, σφάλματα συστήματος, παραβιάσεις απορρήτου, απώλεια κύρους, πελατών και διάφορες άλλες απώλειες στην αγορά (Evrural 2018). Οι εταιρείες πρέπει να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες αναμένεται να προκύψουν λόγω της επέκτασης των συνδέσεων του δικτύου. Οι κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις έχουν ήδη αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί από τις επιχειρήσεις την ενίσχυση της ασφάλειας τους στον κυβερνοχώρο και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών με τεχνολογικές επενδύσεις στην ασφάλεια πληροφορικής, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, μια ακόμα πρόκληση που θα μπορούσε δυνητικά να αντιμετωπίσει κάποια επιχείρηση ως αποτέλεσμα της Industry 4.0, είναι η έλλειψη εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στον τομέα της Πληροφορικής. Η ζήτηση για αναλυτές big data, αλλά και η εξειδίκευση των ρόλων των αναλυτών αναμένεται να αυξηθεί. Θα χρειαστεί επίσης ένας αριθμός επαγγελματιών που θα παρέχουν προστασία και υποστήριξη σχετικά με τις online δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την απάτη και την υποκλοπή ταυτότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την διαχείριση της φήμης γενικότερα (Dimitrie Canterim Christian University 2016). Οι επιχειρήσεις χρειάζεται επίσης να διατηρήσουν την ακεραιότητα των παραγωγικών διαδικασιών. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων, η ακεραιότητα δεδομένων επίσης καθορίζει την συνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών και της κατασκευής προϊόντων βασισμένης σε αυτές τις ανάγκες. Στην ουσία, τα δεδομένα περιλαμβάνουν σχετικές με τα προϊόντα πληροφορίες και ούτε τα προϊόντα ούτε οι μεμονωμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την σωστή διαχείριση δεδομένων (Friedhelm LOH Group 2014). Ως εκ τούτου, όταν απειλείται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων, επιδεινώνεται η ακεραιότητα στις παραγωγικές διαδικασίες.

Εθνικός και Διεθνής Εκπαιδευτικός Τομέας

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ψηφιοποίηση αλλάζει το περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας. Όμως ποιες είναι οι ιδιαίτερες προκλήσεις και τα εμπόδια που δύνανται να εμποδίζουν την ενσωμάτωση νέων στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας? Η ανάγκη για (περαιτέρω) ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και μαθητές είναι αδιαμφισβήτητη. Η προθυμία να μάθουν από μόνοι τους, κάτι το οποίο απαιτεί ατομική διαχείριση του χρόνου, προσωπικό κίνητρο και την ικανότητα αντιμετώπισης νέων θεμάτων και προβλημάτων με ανεξάρτητο τρόπο, μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση για αρκετούς μαθητές. Η μη δυνατότητα υπερνίκησης αυτών των προκλήσεων μπορεί να εμποδίσει την θετική χρήση του eLearning, και οι ανεπαρκείς δεξιότητες των εκπαιδευτικών καθώς και ο ανεπαρκής χειρισμός νέων, εικονικών μορφών μάθησης μπορούν να επιδεινώσουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Συνοπτικά, συγκεκριμένα τα εμπόδια είναι:

> η υλοποίηση και η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας,

> η επέκταση του προφίλ ικανοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών,

> η προσαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας και του διδακτικού πλαισίου στο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας και η διασφάλιση των

> τεχνικών απαιτήσεων (π.χ. πρόσβαση σε τεχνικές συσκευές και απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο).


Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι εκτός από τις τεχνικές προκλήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις συσκευές, κυριαρχούν επίσης προσωπικές και διδακτικές προκλήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, το έργο DigI-VET έχει αναλάβει να παρέχει κατάλληλο εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σχετικά με τα θέματα της ψηφιοποίησης και της Industry 4.0 και μάλιστα ως ανοιχτό εκπαιδευτικό πόρο για όλους τους ενδιαφερόμενους.Το Πρόγραμμα Σπουδών και τα προφίλ του DigI-VET

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και Πρόγραμμα Σπουδών DigI-VET – Ενσωμάτωση στις δομές μαθημάτων

Το Erasmus+ έργο DigI-VET ανέπτυξε δύο πίνακες μαθησιακών αποτελεσμάτων (Learning Ouput Matrix – “LOM“) καθώς και το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ενσωματώνεται στην δομή των μαθημάτων του DigI- VET. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει θα πρέπει να απεικονιστεί το πώς τα αποτελέσματα αντιστοιχούν στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης και τις αξιολογήσεις στην προσέγγιση DigI-VET. Οι ακόλουθοι γενικοί σκοποί και στόχοι εστιάζονται στο LOM: Ο Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ενημερώνει σχετικά με την ανάπτυξη της δομής του προγράμματος σπουδών το οποίο ενσωματώνει την Ψηφιοποίηση και την Industry 4.0 στα μαθήματα ΕΕΚ. Η προσέγγιση εστίασης στα μαθησιακά αποτελέσματα διευκολύνει την προσαρμογή των παιδαγωγικών πόρων. Αυτό παρέχει την δυνατότητα να συνταιριάζονται συγκεκριμένες πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες και διασφαλίζει ότι τα τοπικά ζητήματα και τα απαραίτητα θέματα αντιμετωπίζονται κατάλληλα στο πλαίσιο της προσέγγισης DigI-VET (DigI- VET 2020). Τα θέματα τα οποία εξετάζονται στις μεθόδους Digi-VET για άτομα τα οποία είναι


“δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί” ή/και “εκπαιδευόμενοι” στον τομέα της ΕΕΚ είναι:


“Γενικό μέρος των μεθόδων DigI-VET:”

1. Μια μικρή επισκόπηση των στόχων του έργου και των σκοπών προς επίτευξη

2. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών DigI-VET

3. Οι ομάδες-στόχοι

“Χαρακτηριστικά των ομάδων-στόχου του DigI-VET, οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους

4. Εισαγωγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).


“Εκπαιδευτικό μέρος DigI-VET: “

5. Ορισμοί όρων

6. Περιγραφή των ιστορικών γεγονότων σχετικά με την ψηφιοποίηση και την Ιndustry 4.0

7. Η ανάγκη για ψηφιοποίηση στον σημερινό εργασιακό κόσμο

8. Η τρέχουσα κατάσταση και οι μελλοντικές εξελίξεις

9. Παραδείγματα προσέγγισης της Industry 4.0 με χρήση του Διαδικτυακού Observatory

10. Βέλτιστες πρακτικές ενσωμάτωσης της ψηφιοποίησης σε σενάρια και μαθήματα ΕΕΚ (DigI-VET 2021, σε έντυπη μορφή).


Πτυχές και προκλήσεις σχετικά με τις ομάδες στόχους των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών αλλά και των εκπαιδευομένων και μαθητών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης

Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η ιδέα της ύπαρξης “διευκολυντών μάθησης” είναι σημαντικές για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές στην ΕΕΚ, όπως και για τα διαφορετικά στυλ μάθησης, την ποιότητα του προγράμματος σπουδών και την υποστήριξη τους. Ειδικά όσον αφορά στην χρήση της πλατφόρμας και τον πόρων ηλεκτρονικής μάθησης. Μια ιδιαίτερη πρόκληση σχετική με το πρόγραμμα σπουδών DigI-VET θα μπορούσε να είναι η έλλειψη χρόνου. Επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η δέσμευση στο χρονικό πλαίσιο και την προσπάθεια. Επιπλέον, κύριες προκλήσεις είναι η αυθεντικότητα, το κίνητρο των μαθητών, η επιμονή και η υπομονή σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας και καθοδήγησης και μια σταθερή τεχνολογία. Είναι σημαντικό τα μέτρα να εφαρμόζονται με ακρίβεια, συνοπτικά, σχετικά και με ευέλικτο τρόπο στην διαπροσωπική συναλλαγή. Τα οφέλη της συμμετοχής πρέπει να υπογραμμιστούν και οι ευκαιρίες για διερώτηση και δικτύωση να αυξηθούν. Είναι απαραίτητο να παρέχονται επαρκή χρονικά περιθώρια για τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας των εταίρων του DigI-VET, θα μπορούσαν να προκύψουν τα ακόλουθα δύο LOMs:

> “Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (LOM) για την ομάδα στόχο των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (DIGI-VET LOM1)”

> “Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (LOM) για τους μαθητές στον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης (DIGI-VET LOM2)”

Οι πίνακες μάθησης και οι κατάλληλες επεξηγήσεις είναι διαθέσιμα για download στον ιστότοπο του έργου DigI-VET:

http://digivet.eduproject.eu/?page_id=44&lang=de

Επιπλέον, το βιβλίο DigI-VET κάνει μια εισαγωγή στο Κεφάλαιο 11 "The DigI-VET learning outcome matrix and curriculum - integration into the DigI-VET course structure - Οι πίνακες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων του DigI-VET και το Πρόγραμμα Σπουδών – ενσωμάτωση στην δομή μαθημάτων DigI-VET " για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του LOM. Η ψηφιακή έκδοση είναι διαθέσιμη για download και είναι επίσης διαθέσιμη για εσάς ως OER στον ιστότοπο του έργου DigI-VET: Link: http://digivet.eduproject.eu/?page_id=44&lang=de


Επισκόπηση του προφίλ ικανοτήτων της ψηφιοποίησης

Σε καιρούς παγκοσμιοποίησης όλα αλλάζουν. Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στον τομέα της οικονομίας αλλά και στον εκπαιδευτικό τομέα. Ένας λόγος γι’ αυτό είναι η διαδικασία ψηφιοποίησης και οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί. Ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης έχουν προκύψει νέες προκλήσεις ως αποτέλεσμα των διαδικασιών ψηφιοποίησης (βλ. Beutner 2019; βλ. KMK 2016). Λέξεις κλειδία όπως η Ψηφιοποίηση και η Industry 4.0 είναι περισσότερο επίκαιρες από ποτέ (βλ. Sloane Sloane / Emmler / Gössling / Hagemeier / Hegemann / Janssen 2018). “Η ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής αναλογικών σημάτων ή πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής σε ψηφιακή μορφή η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή από τα συστήματα υπολογιστών ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ο όρος χρησιμοποιείται κατά την μετατροπή πληροφοριών, όπως κείμενο, εικόνες, φωνές και ήχους, σε δυαδικό κώδικα. Οι πληροφορίες σε ψηφιοποιημένη μορφή είναι ευκολότερο να αποθηκευτούν, να προσπελαστούν και να μεταδωθούν, και η ψηφιοποίηση χρησιμοποιείται από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές” (Techopedia 2020).


Αυτές οι τεράστιες αλλαγές απαιτούν νέες εργασίες και παρουσιάζουν νέες προκλήσεις για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται νέες ικανότητες. Ένας τομέας ικανοτήτων έχει να κάνει με την διδασκαλία και την μάθηση με χρήση νέων μέσων και μπορεί να χαρακτηριστεί ως “ψηφιακές δεξιότητες - digital competences”(βλ. DigCompEdu 2018). Η ψηφιοποίηση επιφέρει νέα πεδία δράσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέσα σε αυτούς τους τομείς δράσης υπάρχουν τεράστιες επιρροές. Το γερμανικό Kultusministerkonferenz (KMK) ορίζει τους ακόλουθους τομείς αλλαγών για τα σχολεία:


• Εκπαιδευτικά πλάνα, και ανάπτυξη διδασκαλίας, εξελίξεις στα προγράμματα σπουδών,

• εκπαίδευση, κατάρτιση και περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών,

• υποδομή και εξοπλισμός,

• εκπαιδευτικά μέσα, περιεχόμενο,

• ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προγράμματα σχετικά με την σχολική διοίκηση, εκπαίδευση και συστήματα διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων,

• προϋποθέσεις νομικού και λειτουργικού πλαισίου (KMK 2016, σελ. 4).


Αναλόγως με τον τύπο του σχολείου, η ψηφιοπόιηση επηρεάζει αυτές τους τομείς σε διάφορα μέτρα (βλ. KMK 2016). Λαμβάνοντας υπόψιν τις τεράστιες αλλαγές, οφείλουν να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων, Έτσι, στο KMK περιγράφονται δύο στόχοι:


1) Όλες οι ομοσπονδιακές πολιτείες στην Γερμανία συμπεριλαμβάνουν τις απαιτούμενες ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για μια ενεργή αυτοπροσδιορισμένη συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών, τα εκπαιδευτικά πλάνα και τα σχέδια-πλαίσια. Εκτός από τις επαγγελματικές ικανότητες αναπτύσσονται επίσης ψηφιακές ικανότητες. Όλα τα μαθήματα επηρεάζονται από αυτό το πλαίσιο ψηφιοποίησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλοι οι τομείς μάθησης οφείλουν να προσαρμοστούν στις διαδικασίες ψηφιοποίησης. Από αυτήν την άποψη, η ολοκλήρωση του ψηφιακού κόσμου είναι απαραίτητη (βλ ibid.).


2) Η προσαρμογή του σχεδιασμού των μαθημάτων οδηγεί σε σε περισσότερη ελευθερία όσον αφορά στην εξατομίκευση για τον μαθητή. Εκτός αυτού, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα ανάληψης προσωπικής ευθύνης (βλ. Sloane et al. 2018). Επιπλέον, τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης βοηθούν τους μαθητές να γίνουν μέλη μιας ομάδας και να οργανωθούν, να αναπτύξουν λύσεις μαζί, να δώσουν ανατροφοδότηση. Συνολικά, οι μαθητές έχουν περισσότερη ευθύνη όσον αφορά στον σχεδιασμό των δικών τους μαθησιακών διαδικασιών και στην μεταφορά των γνώσεων τους σε πρακτικές καταστάσεις (βλ. KMK 2016). Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η οικοδόμηση “ψηφιακής ικανότητας” διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην σχολική εκπαίδευση. Σε αυτό το σημείο το KMK καθορίζει έξι τομείς “ικανοτήτων στον ψηφιακό κόσμο” (KMK 2016, σελ. 10):


1) Αναζήτηση, Επεξεργασία και Αποθήκευση

2) Επικοινωνία και Συνεργασία

3) Παραγωγή και Παρουσίαση

4) Προστασία και Ασφάλεια

5) Επίλυση Προβλημάτων

6) Ανάλυση και Προβληματισμός (βλ. KMK 2016, pp. 10).


Ψηφιοποίηση και δεξιότητες στην επαγγελματική διδασκαλία και στην τάξη ΕΕΚ

Τα DigComp 2.1 και DigCompEdu δημοσιεύουν μια ερευνητική μελέτη και παρουσιάζουν ένα πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για την επαγγελματική εκπαίδευση (βλ. DigComp 2.1 2017; βλ. DigCompEdu 2018). Η ακόλουθη απεικόνιση στοχεύει στο να δώσει μια πιο λεπτομερή ματιά σε αυτό το πλαίσιο:


“Το πλαίσιο DigCompEdu στοχεύει στο να απεικονίσει […] ψηφιακές ικανότητες για εκπαιδευτικούς. Το πλαίσιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από την παιδική ηλικία μέχρι και την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικής αγωγής και των μη-τυπικών μαθησιακών πλαισίων. Στοχεύει στην παροχή ενός γενικού πλαισίου αναφοράς για όσους προγραμματίζουν μοντέλα Ψηφιακών Ικανοτήτων, π.χ. Κράτη Μέλη, περιφερειακές κυβερνήσεις, εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, και δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης” (DigCompEdu 2018, σελ. 1).Προφίλ Ψηφιακών Ικανοτήτων DigI- VET

Το ακόλουθο προφίλ ικανοτήτων, το μοντέλο VET-DigCom, είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας σχετικά με τις απαραίτητες ικανότητες που αφορούν τον τομέα της ψηφιοποίησης στις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει γραφικά τα αποτελέσματα της έρευνας:Το γράφημα απεικονίζει το προφίλ ικανοτήτων στον τομέα της ψηφιοποίησης. Στα πλαίσια της “ψηφιακής ικανότητας”, συμπεριλαμβάνονται η γνώση, η δράση και ο προβληματισμός σχετικά με τα media (βλ. Schorb 2017). Αυτές οι τρεις παράμετροι είναι θεμελιώδη στοιχεία για την “οικοδόμηση” της ψηφιακής ικανότητας. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το πλαίσιο των ψηφιακών ικανοτήτων (βλ. ibid.). Περιλαμβάνουν συνολικά έντεκα διαστάσεις, οι οποίες με την σειρά τους αποτελούνται από περαιτέρω υποδιαστάσεις. Επιπλέον, θα παρατηρήστε ότι ορισμένες εκ των διαστάσεων αφορούν μόνο δασκάλους ή μόνο μαθητές. Υπάρχουν επίσης διασταυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες διαστάσεις “ψηφιακών ικανοτήτων” απευθύνονται και στις δύο ομάδες στόχους (Stelzer 2021, έντυπη έκδοση).


Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο σχετικά με "Digital competencies - competency profiles in the vocational context-Ψηφιακές ικανότητες-Προφίλ Ικανοτήτων στο επαγγελματικό πλαίσιο" Jana Stelzer, 2021 (έντυπη μορφή) στο βιβλίο DigI-VET, Fostering Digitization and Industry 4.0: Education - Vocation - Industry – Future – Υιοθέτηση της Ψηφιοποίησης και της Industry 4.0 Εκπαίδευση – Επάγγελμα – Βιομηχανία - Μέλλον (2021, έντυπη έκδοση) .

Μπορείτε να κάνετε download του βιβλίου από τον ιστότοπο του έργου επιλέγοντας "Download":

Link: http://digivet.eduproject.eu/?page_id=44&lang=de

Εκπαιδευτικό και Διδακτικό Υλικό DigI-VET

“Ενότητες κατάρτισης για μαθητές καθώς και εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στην επαγγελματική εκπαίδευση” Ένας από τους βασικούς στόχους του ευρωπαϊκού έργου DigI- VET είναι η δημιουργία της δομής ενός προγράμματος σπουδών για την ενσωμάτωση της Ψηφιοποίησης και της Industry 4.0 στα μαθήματα ΕΕΚ. Συνεπώς, το πρόγραμμα σπουδών έχει την δομή ενότητας και προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις. Το πρόγραμμα συμβαδίζει με το διδακτικό υλικό και τους πόρους για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να το ενσωματώσουν στην δομή του μαθήματος τους. Όλα τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του Intellectual Outcome 4 και είναι διαθέσιμα για download στον ιστότοπο του έργου DigI- VET:

Εκπαιδευτικές ενότητες διδασκαλίας για καθηγητές και εκπαιδευτές στην ΕΕΚ

Εκπαιδευτικές ενότητες για δασκάλους και εκπαιδευτές στην ΕΕΚ


Ενότητα 1: Το έργο DigI-VET και το πρόγραμμα σπουδών DigI-VET • αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Paderborn, Γερμανία

Ενότητα 2: Η ψηφιοποίηση και η Industry 4.0 Όροι και Ιστορία • αναπτύχθηκε από το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Emphasys Centre, Κύπρος

Ενότητα 3: Καλές πρακτικές της ψηφιοποίησης και της Industry 4.0 • αναπτύχθηκε από το VAR Vocational Education and Training Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

Ενότητα 4: Η ανάγκη της ψηφιοποίσης στον σημερινό κόσμο και πληροφορίες για τις μελλοντικές εξελίξεις • αναπτύχθηκε από το Asociatia Oamenilor de Afaceri Agres Romania, Ρουμανία


Όπως φαίνεται από την παραπάνω λίστα, κάθε συνεργάτης του DigI- VET ανέπτυξε μια από τις ενότητες, η οποία συμπεριλαμβάνει εργασίες μάθησης, συζήτηση καθώς και εργασίες που έχουν ως στόχο τον προβληματισμό για την ενοποίηση του μαθησιακού περιεχομένου. Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη επισκόπηση και απεικόνιση του περιεχομένου, οι διαδικτυακές εργασίες και τα βίντεο H5P ενσωματώνονται επίσης στις ενότητες. Επιπροσθέτως, κάθε ενότητα αναπτύσσει και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για δια ζώσης διδασκαλία. Εκτός από τους ορισμούς, τις επεξηγήσεις και τις εργασίες, αυτά τα υλικά περιέχουν επίσης και βοήθεια για την υλοποίηση στην τάξη.


Εκπαιδευτικές ενότητες για τον μαθητή

Εκτός από τις παραπάνω εκπαιδευτικές ενότητες υπάρχουν και 3 ενότητες για τους μαθητές. Όλοι οι εταίροι του consortium δημιουργούν κάθε ενότητα , οπότε υπάρχουν τουλάχιστον 12 εκπαιδευτικές ενότητες (4 ενότητες για κάθε ένα από τα A/ B/ και C). Για κάθε ενότητα μαθητών, δημιουργήθηκε επίσης και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη. Επιπλέον, εργασίες μάθησης, συζήτησης και προβληματισμού ολοκληρώνουν τις εκπαιδευτικές ενότητες, ακόμα και με την ενσωμάτωση εργασιών H5P και YouTube videos.


Εκπαιδευτικές ενότητες για μαθητές


Ενότητα A: Ψηφιοποίηση Όροι και Ιστορία

Ενότητα B: Industry 4.0 Όροι και Ιστορία

Ενότητα C: Η τρέχουσα κατάσταση και οι μελλοντικές εξελίξειςΌλες οι ενότητες εκπαίδευσης τόσο για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές όσο και για τους μαθητές είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου DigI-VET με τίτλο "Download". Όλες οι ενότητες είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες των εταίρων - ελληνικά, ρουμανικά, γερμανικά και αγγλικά. Θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες, σημειώσεις και βοήθεια για την υλοποίηση του βιβλίου DigI-VET (επίσης διαθέσιμο για download στον ιστότοπο).

Link: http://digivet.eduproject.eu/?page_id=44&lang=de


Η πλατφόρμα μάθησης του DigI-VET

Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα. Ευχαριστούμε!

Παρακάτω υπάρχει ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα μάθησης του DigI-VET:


Διαδικτυακό Observatory DigI-VET

Ως μέρος των 15 κύριων στόχων του έργου, το consortium του DigI-VET αναπτύσσει ένα διαδικτυακό observatory/μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να βρουν πληροφορίες και πρακτικά παραδείγματα ψηφιοποίησης και της Industry 4.0 σε εταιρείες. Η πλατφόρμα προσφέρει πληροφορίες για πραγματικές περιπτώσεις και παρουσιάζει εικόνες και βίντεο παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών. Επιπροσθέτως, μια περιγραφή της εταιρείας και του πώς κάνει χρήση της ψηφιοποίησης παρατίθονται μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτό οδηγεί απευθείας στην διαδικτυακή πλατφόρμα του διαδικτυακού Observatory DigIVET:

Link: http://digivet-platform.eduproject.eu/
== Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας:==

Beutner, M. (2019): MeDiAPLUR. Building media literacy in the context of digitisation as a starting point and basis of pluralism in modern democracies Fostering Media competences of Bloggers in Ukraine. New Opportunities and Challenges for Ukraine and Germany. Insights in the MeDiAPLUR Project. Köln 2019.

Beutner, M. / Pechuel, R. (2021, in Druck): Fostering Digitisation and Industry 4.0: Education – Vocation - Industry – Future. New Opportunities and Challenges for European VET. Insights in the DigI-VET Project.

DigComp 2.0 (2016): The Digital Competence Framework for Citizens. European Commission. Im Internet unter: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/ jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf. Zugriff: 15.04.2020. DigComp 2.1 (2017): The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. European Commission. Im Internet unter: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_ (online).pdf. Zugriff: 15.04.2020.

DigCompEdu (2018): Europäischer Rahmen für die Digitale Kompetenz von Lehrenden. Digitale Kompetenz Lehrender. Europäische Kommission. Im Internet unter: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf. Zugriff: 15.04.2020.

DigI- VET (2020): Im Internet unter: http://digivet.eduproject.eu/?page_id=80. Zugriff: 02.12.2020.

Dimitrie Canterim Christian University (2016): Challenges of the fourth Industrial Revolution. Im Internet unter: http://orizonturi.ucdc.ro/arhiva/khe-vol8-nr1-2016/09.%20Petre%20Prisecaru.pdf. Zugriff: 17.08.2020.

European Commission (2018): EUROPEAN COMMISSION DIGITAL STRATEGY. A digitally transformed, user-focused and data-driven Commission. Communication to the Commission. C(2018) 7118 final. Brussels, 21.11.2018. Im Internet unter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategy/decision-making_process/documents/ec_digitalstrategy_en.pdf. Zugriff: 01.07.2020.

European Parliament (2015): Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth. Im Internet unter: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf. Zugriff: 17.08.2020.

Evrural, B. (2018): Overview of cyber security in the industry 4.0 Era. Im Internet unter: https://www.researchgate.net/publication/319861803_Overview_of_Cyber_Security_in_the_Industry_40_Era/link/5c2e0222458515a4c70a42a6/download. Zugriff: 17.08.2020.

Friedhelm LOH Group (2014): Whitepaper: IT and IT infrastructure in the context of Industry 4.0’. Im Internet unter: https://www.rittaltic.es/KNOW-HOW-FILES/Whitepapers/Whitepaper_IT_and_IT_Infrastructure_in_the_context_of_Industry_4.0_en.pdf. Zugriff:17.08.2020. KMK (2016): Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Im Internet unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_ neu_2017_datum_1.pdf. Zugriff: 15.04.2020.

Negreiro, M. / Madiega, T. (2019): Digitial Transformation. Briefing. EU policies – Delivering for Citizens. Im Internet unter: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pdf. Zugriff: 01.07.2020.

Schorb, B. (2017): Medienkompetenz. In Schorb, B. / Hartung-Griemberg, A. / Dallmann, C. (Hrsg.). Grundbegriffe Medienpädagogik (6th edition), München 2005, S. 254-261.

Sloane, P. F.E./ Emmler, T./ Gössling, B./ Hagemeier, D./ Hegemann, A./ Janssen, E. (2018): Qualifizierung des beruflichen Ausbildungs- und Prüfungspersonals als Gelingensbedingung für die Berufsbildung 4.0. Zentrale Ergebnisse. September 2018. Im Internet unter: https://www.ovm-kassel.info/wp-content/uploads/2018/09/Qualifi.-Ausbildungspers.-4.0-Uni-Paderborn_Sloane_Zentrale-Ergebnisse.pdf. Zugriff: 09.04.2020.

Stelzer, J. (2021, in Druck): Digitale Kompetenzen- Kompetenzprofile im berufsbildenden Kontext. In Beutner, M. / Pechuel, R. (2021, in Druck): Fostering Digitisation and Industry 4.0: Education – Vocation - Industry – Future. New Opportunities and Challenges for European VET. Insights in the DigI-VET Project.

Teachutzpah (2019): Industrial Revolution 4.0- Advantages, Challenges and the Future. Im Internet unter: https://techutzpah.com/industrial-revolution-4-0-advantages-challenges-and-the-future/. Zugriff: 17.08.2020.

Techopedia (2020): Digitization. Im Internet unter: https://www.techopedia. com/definition/6846/digitization. Zugriff: 21.04.2020.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.