Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Zertifizierung

  • Seitentitel: Zertifizierung
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 8. Februar 2016, 09:59 UTC
  • Datum des Abrufs:
    22. Januar 2021, 03:26 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Zertifizierung&oldid=326
  • Versionskennung: 326