Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Kurzfilmkanon MOOCs

  • Seitentitel: Kurzfilmkanon MOOCs
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 28. September 2019, 13:50 UTC
  • Datum des Abrufs:
    19. Januar 2021, 20:35 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Kurzfilmkanon_MOOCs&oldid=38662
  • Versionskennung: 38662