Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Kurzfilmkanon MOOCs

  • Seitentitel: Kurzfilmkanon MOOCs
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 23. September 2018, 22:04 UTC
  • Datum des Abrufs:
    19. Oktober 2018, 00:41 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Kurzfilmkanon_MOOCs&oldid=32339
  • Versionskennung: 32339