Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für JUDAS - Exposé

  • Seitentitel: JUDAS - Exposé
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 9. Februar 2016, 16:51 UTC
  • Datum des Abrufs:
    22. September 2021, 11:38 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=JUDAS_-_Expos%C3%A9&oldid=1220
  • Versionskennung: 1220