Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Bob Joblin

  • Seitentitel: Bob Joblin
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 3. August 2017, 10:44 UTC
  • Datum des Abrufs:
    4. Juli 2020, 09:12 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Bob_Joblin&oldid=21236
  • Versionskennung: 21236