Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Animaker - MOOCit

  • Seitentitel: Animaker - MOOCit
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 3. Januar 2020, 15:46 UTC
  • Datum des Abrufs:
    27. Januar 2023, 10:29 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Animaker_-_MOOCit&oldid=40295
  • Versionskennung: 40295